local board

  1. belediye meclisi
  2. şirket merkezinden uzakta bulunan bir şubeyi yönetmek üzere oluşturulan sınırlı yetkiye sahip yönetim kurulu
mahalli çevre kurulu