local industry

yerel sanayinin vergi muafiyetinden yararlandırmak Fiil