look after yourself

  1. Fiil başının çaresine bakmak
  2. Fiil kendi başına idare etmek
  3. Fiil kendi işini kendi görmek
  4. Fiil kendine dikkat etmek