look after yourself

  1. Verb başının çaresine bakmak
  2. Verb kendi başına idare etmek
  3. Verb kendi işini kendi görmek
  4. Verb kendine dikkat etmek