look at one another

birbirine şaşkın şaşkın bakmak Fiil