look daggers at

bir kimseye öfke ile bakmak Fiil
birine kötü kötü bakmak Fiil
birine öfkeyle bakmak Fiil
birine ters ters bakmak Fiil
birine tehditkâr bakışlar fırlatmak Fiil