look daggers at

  1. Verb fena gözle bakmak
bir kimseye öfke ile bakmak Verb
birine kötü kötü bakmak Verb
birine öfkeyle bakmak Verb
birine ters ters bakmak Verb
birine tehditkâr bakışlar fırlatmak Verb