look for a job

iş kollamak Fiil
ayak sürümek Fiil