look straight through someone

  1. Fiil birini görmezlikten gelmek
  2. Fiil birini tanımamış gibi yapmak
  3. Fiil birini tanımazlıktan gelmek