1. (a)
    look on ile ayni anlama gelir. saymak, telâkki etmek, addetmek, … gözü ile bakmak.
    to look
    upon gambling as a sin. (b) hayran kalmak, hayranlıkla/takdirle bakmak/seyretmek.
    to look upon a beautiful picture.
    nice to look upon: güzel, cazip.
birine olası aday gibi bakmak Fiil
bir şeye onaylamayan bir gözle bakmak Fiil
(birisini) hor/hakir/küçük görmek, istihkar etmek, küçümsemek, hiçe saymak.
When she married an engineer,
she looked down on the office girls she had worked with.