beni her durduruşunda sayımı şaşırtıyorsun
sayısını hatırlayamamak Fiil