lose count

  1. Verb saymayı şaşırmak
beni her durduruşunda sayımı şaşırtıyorsun
sayısını hatırlayamamak Verb