lose sight of sth

  1. (a) gözden kaçırmak/uzak tutmak, dikkate almamak.
    We mustn't lose sight of the fact that … : …
    hususunu gözden uzak tutmamalıyız. (b) artık görememek, gözden kaybetmek.
    I lost sight of him in the crowd: Kalabalıkta gözden kaybettim.