lose your temper

  1. Fiil gözleri kararmak
  2. Fiil itidalini kaybetmek
  3. Fiil tepesi atmak
  4. Fiil sükûnetini kaybetmek
  5. Fiil sabrı taşmak
çok kızmak, öfkelenmek, tepesi atmak.