loss of memory

belleğini yitirmiş olmak Fiil
hafıza kaybı çekmek Fiil