1. İsim (ilk Hristiyanlarda) dostluk bağlarını kuvvetlendirmek amaciyle düzenlenen ziyafet.
  2. İsim dostluk ziyafeti, yeni cemiyetlerde eski Hristiyanların bu ziyafetini takliden yapılan dinî tören.
  3. İsim şölen, bir kimse şerefine verilen ziyafet.