müteberrik

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Bir şeyi ... hayır uman