1. by

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Bir kökten ... şûbelere ayrılan