magazine article

bir dergi yazısını birine atfetmek Fiil