magnetic pole

birim mıknatıssal ucay, manyetik kutup birimi.