main office

  1. (US) merkez büro
  2. merkez büro
  3. İsim, İşletme şirket merkezi
merkez postane