make (both) ends meet

  1. iki ucunu bir araya getirmek, (zar zor) geçinmek, kazancı geçimine ancak yetişmek, geliri giderine denk
    gelmek, ayağını yorganına göre uzatmak.
zar zor geçinmeğe çalışmak Fiil
kazancı masrafına yetişmek, (alâ küllühal) geçinip gitmek, olanla idare etmek, ayağını yorganına göre
uzatmak, iki ucunu bir araya getirmek.