iyi izlenim bırakmak Fiil
iyi tesir bırakmak, başarı kazanmak, turnayı gözünden vurmak.
She likes you, you've made a hit.