make all necessary arrangements

  1. Fiil gereken bütün hazırlıkları yapmak
  2. Fiil bütün gerekli tertibatı yapmak
  3. Fiil gerekli bütün tertibatı almak