make common cause with ...

aynı gaye uğrunda birleşmek, (bir şeyi) müşterek dava/amaç edinmek, işbirliği yapmak, tarafını tutmak.