make common cause with ...

  1. Verb ... ile işbirliği yapmak
aynı gaye uğrunda birleşmek, (bir şeyi) müşterek dava/amaç edinmek, işbirliği yapmak, tarafını tutmak.