make love to

  1. Fiil birini sevip okşamak
  2. Fiil biriyle cinsel ilişkide bulunmak