make mention of

  1. anmak, zikretmek, bahsetmek, sözünü etmek.
    He made no mention of your request: İsteğinizden hiç bahsetmedi.
bir şeyi zikretmek Fiil
bir şeyin sözünü etmek Fiil