make nothing of sth

  1. Fiil hiçbir şeyden bir anlam çıkaramamak
  2. Fiil bir şeyden hiçbir anlam çıkaramamak