1. İsim, Tarih manda
  2. İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler manda
  3. manda, vesayet, başka bir ülkeyi yönetme yetkisi.
  4. manda/vesayet altındaki ülke, sömürge.
  5. seçmen yönergesi: iktidardaki partiyi seçenlerin verdiği talimat, direktif.
  6. yüksek mahkeme emri (alt mahkemeye veya yetkili makama).
  7. emir, ferman, talimat, emirname.
  8. vekâlet, vekillik.
  9. Papa iradesi.
  10. manda altına koymak.
  11. emir/ferman çıkarmak.
bir emri yerine getirmek Fiil
müşteri siparişi
otomatik ödeme talimatı İsim, Bankacılık
(Br) kâr payı dağıtım emri (hissedarın şirketine gönderdiği ve kendi adına tahakkuk eden temettünün doğrudan
bankasına ödenmesini istediği yetki mektu
bir hissedarın şirkete verdiği ve kendi adına tahakkuk eden temettünün başka bir tarafa ödenmesini emreden talimat
bir vekâletnamedeki bir yetkinin sınırlarını çizmek Fiil
milletvekilliği
vekâletname formu
manda yönetimi
manda idaresi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
manda yönetimi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
bir kuvvete manda yönetimi tevdi etmek Fiil
bir kuvvete manda yönetimi tevdi etmek Fiil