1. Sıfat uyuz, uyuzlu, uyuza yakalanmış, uyuzdan ilerigelen, uyuz gibi.
    a mangy = mangey dog.
  2. Sıfat pis, kirli, tiksindirici, yırtık pırtık, hırpani.
    a mangy = mangey old rug. a mangy = mangey little suburb.
  3. Sıfat âdi, bayağı, pespaye, rezil. a
    mangy = mangey trick.