marginal utility

azalan marjinal fayda
eş marjinal fayda kanunu
paranın marjinal faydası İsim
marjinal yarar (tüketicinin son biriminden sağladığı yarar) kuramı