mass discount

  1. bir maldan büyük miktarda alındığında yapılan iskonto
  2. toplam üzerinden indirim