mass medium

  1. İsim kitle medyası (insanların büyük çoğunluğunun ilgisini çeken iletişim medyası