mass movement

  1. İsim tüm devinim, kütle hareketi, toplu hareket, büyük bir topluluğun taşınması/yer değiştirmesi, geniş ölçüde
    havadan taşıma.
    mass movement of troops: büyük askerî birliklerin havadan taşınması.
  2. İsim, Sosyoloji kütle/toplum/halk hareketi/girişimi: mevcut toplumsal, ekonomik ve siyasal kurumları değiştirmek için
    avam tabakasının giriştiği kapsamlı hareket.