mass observation

  1. (Br) toplu haldeki halkın kamuoyunu elde etmek için yapılan araştırma