meaning of a word

bir sözcüğün anlamının belirlenmesi
bir sözcüğün esas anlamı
bir sözcüğün ilk anlamı
bir sözcüğü normal anlamından çarpıtmak Fiil