1. Fiil uygun olmak
  2. Fiil yeterli olmak
  3. Fiil kriterleri yerine getirmek
  4. Fiil kriterlere uygun olmak
  5. Fiil beklentilere uygun olmak
  6. Fiil beklentileri karşılamak
  7. Fiil ölçü almak
  8. Fiil ölçmek
  9. Fiil ölçüm yapmak
(US) bir mevkiye önemli niteliklerle gelmek Fiil
(a) belirli bir aşamaya/mertebeye/standarda) erişmek/ulaşmak, kâbına erişmek.
The exhibition didn't
measure up to last year's. (b) yetenekli/ehliyetli/kabiliyetli olmak, (bir işe) elverişli olmak/yaramak.