measure up

  1. Verb uygun olmak
  2. Verb yeterli olmak
  3. Verb kriterleri yerine getirmek
  4. Verb kriterlere uygun olmak
  5. Verb beklentilere uygun olmak
  6. Verb beklentileri karşılamak
  7. Verb ölçü almak
  8. Verb ölçmek
  9. Verb ölçüm yapmak
(US) bir mevkiye önemli niteliklerle gelmek Verb
(a) belirli bir aşamaya/mertebeye/standarda) erişmek/ulaşmak, kâbına erişmek.
The exhibition didn't
measure up to last year's. (b) yetenekli/ehliyetli/kabiliyetli olmak, (bir işe) elverişli olmak/yaramak.