meat and potatoes

özlü, esaslı, önemli, esasa/temele ilişkin.