medical care

tıbbi bakıma muhtaç olmak Fiil
yaşlılar için tıbbi bakım