medicine lodge

  1. (a) tedavi evi/kulübesi, K. Amerika kızılderililerinin tedavi maksadıyla âyin/sihir yaptıkları yer, (b)
    K. Amerika
    Algonquin kızılderilileri arasında en önemli dinî toplum.