meet with a denial

bir suçlamayı kesin reddetmek Fiil