mend a broken window

  1. Fiil kırık bir pencereyi onarmak
  2. Fiil kırık bir pencereyi tamir etmek