mesne process

  1. (US) davanın cereyanı esnasında yapılan tebligat
  2. ara tebliatı
  3. (US) dava esnasında yapılan tebligat
  4. ara tebligat
davanın cereyanı sırasında yapılan borç tebligatı