milk of human kindness

(doğal) şefkat, merhamet, hayırhahlık, iyilikseverlik.