mind one's ps and qs

davranışlarına dikkat etmek, hal ve hareketlerini düzeltmek, dikkatli olmak.