ministerial act

  1. icrai fiil
  2. belli durumlarda
  3. yargı makamının emrine uyarak
  4. kişinin
  5. yapılacak fiilin uygun olup olmadığı konusunda kesin yargısına başvurmadan yaptığı fiil