1. (a) (silah, mermi vb.) patlamamak, ateş almamak, (b) başaramamak, başarısızlığa uğramak, isabet ettirememek,
    beklenen etkiyi uyandıramamak.
    The joke missed fire.
  2. (bkz: fire ) (26).