monkey wrench

  1. İsim
    adjustable spanner ile ayni anlama gelir. İngiliz anahtarı.
  2. İsim köstek, engel, bir şeyi bozan/engelleyen şey.
    throw a monkey wrench into: (işi) bozmak/engellemek/kösteklemek.

    He threw a monkey wrench into our plans.
baltalamak, kösteklemek, bozmak, mahvetmek, sabote etmek.